Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on vuokrasuhteen tärkein asiakirja. Vuokrasopimuksella sitoudut vuokrasuhteeseen liittyviin vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Vuokrasopimuksemme ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevia. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokrasopimus päättyy kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkki:
Jos irtisanot vuokrasopimuksen 7. maaliskuuta, on vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä 30. huhtikuuta.

Kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, on irtisanomisaika vuokrasuhteen ensimmäisen vuoden aikana kolme kalenterikuukautta ja sen jälkeen kuusi kalenterikuukautta. Emme kuitenkaan irtisano vuokrasopimuksia muulloin kuin vuokralaisen laiminlyödessä velvoitteensa, esimerkiksi jättämällä vuokran maksamatta tai häiritsemällä talon muita asukkaita.

Määräaikainen vuokrasopimus

Ennalta sovituksi ja määrätyksi ajaksi tehty vuokrasopimus on määräaikainen vuokrasopimus. Määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä on mainittu sopimuksessa. Kumpikaan osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista vuokrasopimusta kesken sovitun vuokra-ajan.

Uudiskohteen vuokrasopimus

Uudiskohteissa ensimmäinen mahdollinen sopimuksen päättymispäivä on vuoden asumisen jälkeen. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.


Tupakointi

Tupakointi asunnon sisätiloissa on kielletty kaikissa sellaisissa vuokra-asunnoissamme, joiden vuokrasopimus on astunut voimaan 1.5.2011 tai sen jälkeen.

Vuokravakuus

Vuokrasopimuksen vakuudeksi on annettu vuokravakuus. Vuokravakuudella vuokranantaja voi kattaa sopimuksen päättymisen jälkeen maksamattomia vuokria sekä erilaisia käyttöön ja/tai kulutukseen perustuvia maksuja. Se voi kattaa myös esim. vuokralaisen vuokrahuoneistolle aiheuttamat vahingot, siivouskulut sekä vuokrasuhteeseen perustuvien saatavien perimiskulut. Kun asunto on asianmukaisessa kunnossa ja maksuvelvollisuudet hoidettu, vuokravakuus palautetaan kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä.

Kun asukasluku muuttuu

Mikäli asuntoon muuttaa lisäksesi uusi asukas, ei uutta vuokrasopimusta tarvitse tehdä. Kaikista asukasmuutoksista tulee kuitenkin ilmoittaa huoltoyhtiöön, joka pitää yllä talon asukasluetteloa. Lisäksi on tehtävä muuttoilmoitus sekä Postiin että valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.

Huoltoyhtiö saa avata huoneiston oven asukkaan pyynnöstä vain niille henkilöille, jotka vuokrasopimuksen allekirjoittaja on ilmoittanut huoltoyhtiölle asukkaiksi.

Asuinkumppanin poismuutto

Haluaako joku vuokrasopimuskumppaneista irtautua sopimuksesta? Silloin hänen tulee hänen tehdä henkilökohtainen irtisanominen Lumo-kotikeskukseen. Myös tässä tapauksessa irtisanomista koskee yhden kuukauden irtisanomisaika. Sen aikana irtisanoutunut asukas on vielä vastuussa vuokrasopimuksen velvoitteista.

Erimielisyyksien ratkaisu

Jos asukkaan ja vuokranantajan välillä ilmenee vuokrasopimusta koskeva erimielisyys, jota ei saada ratkaistua neuvottelemalla, voi asukas viedä asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asukkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sisäiset linkit

Varallisuusrajat Arava- ja Korkotukiasunnoissa >>

Ulkoiset linkit

www.posti.fi/ >>
Muuttoilmoitus

www.vrk.fi >>
Väestörekisterikeskus