Asukkaalle > Asukkaan palvelut > Irtisanominen > Toimiminen kuolintapauksen yhteydessä

VUOKRALAISEN KUOLEMAN VAIKUTUS VUOKRASOPIMUKSEEN

OHJE KUOLINPESÄN OSAKKAILLE

1. Mitä vuokrasopimukselle tapahtuu vuokralaisen kuollessa?

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 46 §:n mukaan vuokrasuhde pysyy voimassa entisin ehdoin, jos huoneiston vuokralainen kuolee. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisen kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä (vuokranmaksu, huoneiston huolellinen hoito, jne.). Kuolinpesä voi joko antaa vuokrasopimuksen olla voimassa tai irtisanoa vuokrasopimuksen. Kuolinpesän irtisanoessa vuokrasopimuksen kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

Jos kuollut vuokralainen on vuokrannut asunnon yhdessä puolisonsa tai avopuolisonsa kanssa, kuuluu irtisanomisoikeus kuolinpesälle ja eloon jääneelle vuokralaiselle yhteisesti. Kummallakin on myös oikeus irtisanoa sopimus omalta osaltaan.

Sillä, joka oli vuokrannut huoneiston yhdessä kuolleen vuokralaisen kanssa, on oikeus kuolinpesän asemesta jatkaa vuokrasuhdetta, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa sitä. Sama oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen on vuokralaiselta jääneellä asuinhuoneistossa asuvalla puolisolla, perheeseen kuuluvalla lapsella ja vuokralaisen tai hänen puolisonsa vanhemmalla. Vuokrasuhteen jatkamista haluavan on kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle, että vuokrasuhdetta halutaan jatkaa. Kun ilmoitus on tehty, kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä päättyy ja vastuu siirtyy jatkamisilmoituksen tehneelle.

2. Miten kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen?

Jos kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta tai vuokralaisen kanssa asunnon vuokrannut henkilö jatkaa asunnossa asumista, kannattaa kuolinpesän yleensä irtisanoa vuokrasopimus mahdollisimman nopeasti päästääkseen eroon vuokrasopimuksen mukaisista velvollisuuksista.

Mikäli kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta, sen tulee tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus vuokranantajalle. Irtisanomiseen tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita irtisanomisilmoitusta. Irtisanomisilmoitukseen tulee myös liittää kuolleen vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus, josta ilmenee vuokralaisen kuolinpäivä. Virkatodistuksen saa vuokralaisen viimeisen kotipaikan seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista.

Kuolinpesän irtisanottua vuokrasopimuksen (koko sopimuksen tai vain kuolinpesän osalta) päättyy kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttämisestä irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyen saatte tarvittaessa paikallisesta Lumo-kotikeskuksestanne.